Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2011 рік посадові особи 05.04.2011


Дата розміщення: 
Дата здійснення дії: 
Термінове повідомлення:  Ні
Назва повідомлення:  Особлива інформація
Вид інформації:  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
Місцезнаходження емітента:  Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Мандриківська, буд. 276, офіс 6, 49100
Регіон емітента:  1210136600
Телефон керівника емітента:  0563739793
Електронна поштова адреса: 
Текст повідомлення: 
Відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Ребус Україна» (далі-Товариство), протокол б\н від 05.04.2011р.:
1. У зв’язку із поданням заяви члена Наглядової ради Товариства Овсєєва Андрія Миколайовича від 22 березня 2011 року про припинення його повноважень, як члена Наглядової ради Товариства з 05.04.2011р. відкликано Наглядову Раду Товариства у складі:
- Овсєєва Андрія Миколайовича (Голова Наглядової Ради) (паспорт АК № 944187 виданий 28.04.2000р. Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області). Перебував на даній посаді з 26.05.2009р.
- Кузьменко Сергія Миколайовича (Член Наглядової Ради) (паспорт АМ № 667348 виданий 29.05.2002р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області). Перебував на даній посаді з 26.05.2009р.
- Назарова Андрія Анатолійовича (Член Наглядової Ради) (паспорт АЕ № 927073 виданий 08.12.1997р. Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області). Перебував на даній посаді з 26.05.2009р.
2. 05.04.2011р. обрано строком на три роки членів Наглядової Ради у наступному складі:
- Пашковська Олена Миколаївна (паспорт серії АМ № 720307 виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 10.09.2002 року) протягом своєї діяльності обіймала посади менеджера з адміністративної діяльності, менеджера.
- Кузьменко Сергій Миколайович (паспорт АМ № 667348, виданий 29.05.2002р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області) протягом своєї діяльності обіймав посади водія, менеджера.
- Назаров Андрій Анатолійович (паспорт АЕ № 927073, виданий 08.12.1997р. Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області) протягом своєї діяльності обіймав посади завідуючого господарством, начальника відділу.
3. 05.04.2011р. строком на три роки обрано Ревізора Товариства в особі Саламутіної Ірини Володимирівни (паспорт АК № 727450, виданий 19.11.1999р. Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області). Протягом своєї діяльності обіймала посади: бухгалтера, бухгалтера-операціоніста, директора.
Всі зазначені особи акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Кононова Ксенія Юріївна

ProEmitent.INFO